Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

thebizon
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viajojinthesun jojinthesun
thebizon
0459 2e70
Reposted fromsosna sosna viaprincess-carolyn princess-carolyn
thebizon
3415 c91c
Reposted fromswissfondue swissfondue viaYarrick Yarrick
thebizon
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapannakies pannakies
thebizon
Bengal cat rosetted
Reposted fromPsaiko Psaiko viaLejen Lejen
thebizon
Nie mów, że nie umiesz, skoro nawet nie spróbowałaś. Przecież ażeby powiedzieć, że się czegoś nie umie, trzeba przynajmniej kilka razy spróbować. Nie wyjdzie za pierwszym razem, to trzeba próbować następny i następny. Jeżeli nie będziesz próbować w życiu nowych rzeczy, mówiąc od razu, że nie umiesz, to będzie Ci nudno. Chcesz, żeby tak było?
— Anna Ficner-Ogonowska "Alibi na szczęście"
Reposted fromxalchemic xalchemic viafoodforsoul foodforsoul
1776 376e 500

Medea (Pier Paolo Pasolini, 1969)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamikrokosmos mikrokosmos
5535 0449 500
4662 4e96 500
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viaiblameyou iblameyou
thebizon
3178 05a4
Reposted fromzciach zciach
thebizon
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viajojinthesun jojinthesun
thebizon
0459 2e70
Reposted fromsosna sosna viaprincess-carolyn princess-carolyn
thebizon
3415 c91c
Reposted fromswissfondue swissfondue viaYarrick Yarrick
thebizon
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapannakies pannakies
thebizon
Bengal cat rosetted
Reposted fromPsaiko Psaiko viaLejen Lejen
thebizon
Nie mów, że nie umiesz, skoro nawet nie spróbowałaś. Przecież ażeby powiedzieć, że się czegoś nie umie, trzeba przynajmniej kilka razy spróbować. Nie wyjdzie za pierwszym razem, to trzeba próbować następny i następny. Jeżeli nie będziesz próbować w życiu nowych rzeczy, mówiąc od razu, że nie umiesz, to będzie Ci nudno. Chcesz, żeby tak było?
— Anna Ficner-Ogonowska "Alibi na szczęście"
Reposted fromxalchemic xalchemic viafoodforsoul foodforsoul
1776 376e 500

Medea (Pier Paolo Pasolini, 1969)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamikrokosmos mikrokosmos
5535 0449 500
4662 4e96 500
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viaiblameyou iblameyou
5535 0449 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl