Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

thebizon
5764 8dfc 500
Reposted fromsoftboi softboi viaGabreiila Gabreiila

November 04 2018

thebizon
6140 063c
Reposted fromkrzysk krzysk viaczinok czinok

November 03 2018

thebizon
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński - "Elegia codzienna"
thebizon
4286 2bd8 500
Reposted fromoll oll viamikrokosmos mikrokosmos
thebizon
5014 0ee0

October 29 2018

thebizon
4722 a047 500
Reposted fromfungi fungi viawybuchmuzgu wybuchmuzgu

October 26 2018

thebizon
thebizon
1006 babf
Reposted frommangoe mangoe viapl pl
thebizon
thebizon
tak bardzo się boję, boję, że jestem koniem pod Morskim Okiem, że ciągnę brykę pełną dup pod górę, a mogłam galopować po stepie
— "Boję się" Nosowska
Reposted fromshampain shampain viapl pl

October 25 2018

thebizon
1006 babf
Reposted frommangoe mangoe viawybuchmuzgu wybuchmuzgu

October 23 2018

thebizon
Fue tan largo el duelo que al final
Casi lo confundo con mi hogar

October 17 2018

thebizon
Reposted fromFlau Flau viaczinok czinok

September 22 2018

thebizon
6932 3159 500
Reposted fromSanthe Santhe viatishka tishka

September 21 2018

thebizon
2993 251e
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viafelicka felicka
thebizon
3086 272b 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
thebizon
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiblameyou iblameyou
thebizon
Reposted fromonionrings onionrings viaczinok czinok
thebizon
3520 db5e
Reposted from4777727772 4777727772 viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
thebizon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl