Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

thebizon
Reposted fromgruetze gruetze viawybuchmuzgu wybuchmuzgu

December 04 2017

thebizon
0330 7e5e
Reposted fromsosna sosna viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
thebizon
0198 a98e
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaczinok czinok
thebizon
8474 cd05
Reposted fromhash hash viadupiday dupiday
thebizon
1247 2d00
Reposted fromBearInTopHat BearInTopHat viaczinok czinok
thebizon
If you get tired, learn to rest, not to quit.
— Banksy
Reposted fromumorusana umorusana viaiblameyou iblameyou
thebizon
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viaczinok czinok

December 01 2017

thebizon
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viatelewizjaklamie telewizjaklamie
thebizon
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viadupiday dupiday
thebizon
Całe życie musimy udawać, aby żyć. Nie ma chwili, żebyśmy nie udawali. I nawet sami przed sobą udajemy. W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
thebizon
It's all too much and not enough at the same time.
— Jack Kerouac

November 29 2017

8047 e950

catgifcentral:

Not mastered this whole drinking thing yet

Reposted fromoolong oolong viaczinok czinok

November 25 2017

6607 11e7

coolcatgroup:

sirenlovesong:

ariannagrandeofficial:

big-chicken:

cat cat cat cat cat cat cat cat cat

this cat lives in a show horse barn which is why it walks and runs that way

THIS CAT THINKS ITS A HORSE

Trot trot trot trot trot trot trot

Reposted fromfrlendzoned frlendzoned viaczinok czinok
thebizon
0938 86e8 500
Reposted fromczinok czinok
thebizon
0930 bf0b
Reposted fromMatalisman Matalisman viadupiday dupiday

November 23 2017

November 22 2017

November 21 2017

thebizon
4373 13ff 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaczinok czinok

November 20 2017

6956 bfa8 500

garbageflowers:

scrollinq:

picsthatmakeyougohmm:

hmmm

wet dog meets semi-wet dog

im you, but with legs

Reposted fromMoniquill Moniquill vianieprzytomny nieprzytomny
thebizon
1923 552b
Reposted fromzciach zciach
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl